skip to Main Content

NFFs lov og reglement følges.

I tillegg gjør vi oppmerksom på følgende:

  • Dispensasjon for bruk av overårige spillere gjelder som angitt i NFFs kampreglement paragraf 2-3 og presisering i Trøndelag Fotballkrets sitt breddereglement:
    • Det er tillatt med inntil tre overårige i spillertroppen. Kun en av disse kan benyttes per kamp
    • Overårig spiller kan ikke være mer enn ett –1– år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Malvikcupen. Dette gjelder samtlige klasser.
  • Lag som er kvalifisert for sluttspillet kan få overført inntil 2 spillere fra øvrige lag i samme klubb, forutsatt at disse er utslått etter endt puljespill.
  • Aldersbestemmelser gjelder som for utesesongen 2019 for samtlige klasser.
Back To Top