Jury

Jury i Malvikcupen 2020

Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, har Malvikcupen oppnevnt en jury med 3 medlemmer, hvorav ett er oppnevnt som leder. Leder er godkjent av Trøndelag fotballkrets.

§  Leder: Petter Eriksen, SK Trygg Lade.
e-post: petter.eriksen@auralight.no
Telefon: 906 16 500

§  Medlem: Bjørn Vikhammermo, Malvik IL

§  Medlem: Brynjar Aune, Freidig

For informasjon om juryens arbeid og reglement, se eget punkt i Turneringsreglement for Malvikcupen 2020.

Samarbeidspartnere

Malvikcupen © 2019-2021 All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram